måndag 28 februari 2011

Lyssna - limmet som håller oss sammanNu är det två yogaelever som frågat efter texten till yogapasset om att lyssna. Så här är tankar om lyssnadet i repris. Det jag skulle vilja lägga till idag är:
-Ingen levande berättelse utan någon som lyssnar.


-Att lyssna till en annan människa är att respektera den personens inre.
-Lyssnande aktiverar den del av hjärnan som är genetiskt bestämd för empati.
Vi kan uppleva andra människors känslor genom att lyssna.
-Lyssnandet är limmet som håller oss samman.
-Genom att lyssna kan man lindra andra människors stress.
-Den som lyssnar får lust att hjälpa till.
-Vår framtid beror på lyssnandet.
-Tillfällen att lyssna dyker upp, varje dag, hela tiden.

Med inspiration av Stephen Post, Jill Neimark, Greg Friccione


Målning Maria Westerman 2002

YoganandaNågra av de texter jag återkommer ofta till är Yoganandas:

Is there a power that can revel hidden veins of riches and uncover treasures of which we never dreamed? Is there a force that we can call upon to give health, happiness, and spiritual enlightment? The saint and sages of India teach that there is such a power. They have demonstrated the efficasy of truth principles that will work for you, too, if you give them a fair trial.

Paramahansa Yogananda

Mandala for enlightenment