onsdag 24 augusti 2011

Stop waiting"Take the next step.
Right now,
Stop waiting for a "sign" from the "gods".
Your sign is your intuition,
wrapped in your desire"

Jag fastnar av någon anledning ofta för N.D Walsch-citat. Som det här.

Målning Lars Westerman

Födas på nytt - kanske en vanlig vardag"När jag vaknade i det första morgonljuset, steg ut och gned mig i ögonen mot den lysande vita dimman som knappt lät skönja fälten runtom, kände jag inom mig, vill jag minnas, att jag äntligen hade fötts. Det var på tiden."

Ur vår läsecirkelbok J.Saramago: Små minnen.

Bild: Francie Shaw