måndag 24 december 2012

Finn kärlek

Läser Thich Nhat Hanh om att den äkta kärleken består av fyra element. Det är så vackert formulerat!

Maitn: "vänlig kärlekfullhet". Det är inte bara en önskan att göra någon lycklig eller skänka glädje till den man älskar, utan förmågan att göra den man älskar glad och lycklig. För trots att  din avsikt är att älska, kan din kärlek göra ont och få henne eller honom att lida. Förståelsen är kärlekens innersta väsen. Vad behövs för att förstå en annan människa?
-Tid, att se den andre på djupet.
-Att vara närvarande och uppmärksam.

Karuna, Medkänsla. Det innebär inte bara en önskan att linda en annan människas lidande utan förmågan att göra det.
Att söka förståelse är att utöva meditation. Att meditera är att skåda djupt in i det inre av saker och ting.

Mudita. Glädje.
Finns det inte glädje i din kärlek är det ingen äkta kärlek.

Upeka. Jämnmod menat sinneslugn och frihet.
När du älskar någon ger du henne frihet. I äkta kärlek når du frihet. Du måste ha förmågan att älska på så sätt att den du älskar känner sig fri, även i sitt inre.

Ur Thich Nhat Hanh: Finn kärlek med mindfulness

onsdag 12 december 2012

12 december 2012

Det känns bra att läsa stärkande saker. Inför framtiden, viktiga beslut. Någon som hjälper mig att komma ihåg viktiga ledtrådar.

N.D. Walsch är absolut en sådan person som är väldigt bra på att formulera sig.
Här är 12 bra saker för mig att hålla i minnet:

- Gratitude is the most powerful force in the world.

- Take a look today at what you have to repair. Whos has been hurt by you...or ignored?
  Don´t get into a lot of guilt around this - just repair it.

- Can you hear that your soul is begging you for some attention?

- What is really important to you? Who is really important?

- It´s all about priorities. Life prioroties.

- That you may speak the truth, but soothe your words with peace.

- How you experience everything is up to you.

- The negative feeling you have about something -  just let it go.
 Return to the knowing and experience who you really are.

- Remember, not to decide is also to decide.

- Happiness is an attitude.

- Smile! Really. Smile!

-There is a new day waiting to be created tomorrow.