tisdag 1 december 2009

Kultur under vattnet

Axmar Bruk kan bli kulturreservat nästa år med en informationsslinga som visar natur- och kulturvärden under vattnet. 20 vrak finns i vattnet runt Amar bruk och Axmar by, berättade Bo Ulfhielm på en kulturlunch på Länsmuséet i Gävle. "Vi befinner oss mitt i den marinarkeologiska guldåldern" menade han. Man har också hittat fartyg utanför Öland och Gotland, ofta i samband med installeringen av vindkraftverk. Utanför Axmar ligger t ex barken Maria Heydron som bland annat gick mellan New York och Brasilien med kaffe. Flera av fartygen syns från vattenytan och kan bli en intressant väg för kanotister. Visst låter det spännande?

Inga kommentarer: