måndag 6 december 2010

4 vägar i yogan

Förståelsens eller kunskapens väg
Gå denna väg försiktigt. Den drivkraft som leder oss till mer och mer faktainhämtande på bekostnad av förståelsen kan utveckla en arrogans där egot överskuggar anden.

Bhaktiyoga
Kärlekens och hängivenhetens yoga. Om all uppmärksamhet mriktas mot kärlek, du uttrycker kärlek, ger respons på kärlek och låter kärleken vara grunden för dina val, då utövar du Bhaktiyoga.

Karmayoga
"Jag är ett redskap för det oändliga varat". Du underlättar livet för andra, gärna hjälper andra att få träna yoga.

Rajayoga
Är en integration av kropp, medvetande och själ och den kallas därför Kungsvägen till yoga. Du utvecklar balans och medvetenhet. Yogan förbättrar både fysisk styrka och inre klarhet och det medför att kreativiteten ökar.

Deepak Chopra: Yogans sju andliga lagar

Inga kommentarer: