söndag 30 oktober 2011

Relationer är vår främsta lärare"Det viktigaste arbete vi gör, enligt min mening, är helandet av våra splittrade sinnen.
Det är förutsättningen för att kunna agera tillsammans med hjärtat i vardagen. Vara del av intuitionens plan för våra liv mer än egots.
Relationer kommer alltid vara våra främsta lärare. Det är där vi speglas i ljus och mörker. Det är också där vi endera förlänger lidande eller mognar. Väljer vi drama eller försoning?"

Tomas Frankell 30 oktober 2010

Inga kommentarer: