lördag 5 november 2011

Alla helgons dag
Vad är utmärkande för den som kallas ett helgon?

"Sinsemellan är de väldigt olika med de har det gemensamt att de är sig själva. De är okonstlade och oförutsägbara. Genomskinlig färglösa ur ett perspektiv och strålande färgknippen ur ett annat."

Helgonen är i sanning sig själva
lämnar mönster och etikett,
drivna av kärleken.

Ur Margareta Melin: Vindens barn.

Inga kommentarer: