torsdag 29 december 2011

Det tidlösa ögonblicketMellan årets slut och årets början:

"Det rör sig om ett tidlöst ögonblick. Detta ögonblick kan man tänka som en lodrätt linje som skär ner i tiden. I skärningspunkten mellan evighetens lodlinje och tidens vågräta är nuet...
Att leva i nuet är att leva i evigheten och tiden samtidigt. Som människor är vi skapade i dessa två linjer. Som kors. I vår lodlinje står vi upprätt och förbinder himmel med jord. Armarna sträcker vi ut mot omvärlden. I hjärtat är de två förenade...
Vid varje slut- som samtidigt är en början-kan vi ställa oss i vår lodlinje och ta in evigheten i tiden. Och framför allt vid årets slut-början. Kan man befinna sig på en bättre plats vid tolvslaget än i sin lodlinje? Bara stå där stolt och stilla i det tidlösa som ett levande taktstreck i en himmelsk jordisk symfoni?"

Ur Margereta Melin: Vindens barn
Mandala for 2012 Maria Westerman

Inga kommentarer: