måndag 13 maj 2013

Meditativ gång Thich Nhat Hanh

Vårt sanna hem är det innevarande ögonblicket.

Vad är meditativ gång?

Det är när man går sakta och avspänt. ler en smula och lämnar sorger och bekymmer bakom sig.
Thich Nhat Hanh säger i sin bok: Varje steg väcker svalkande vind;
"Vi är nästan alltid upptagna av det förgågna eller av framtiden. När vi är uppmärksamma i nuet fördjupas vår förståelse och vi fylls av glädje och kärlek. Uppmärksamhetens frö finns i var och en av oss men vi glömmer att vattna. Vi tror att lyckan finns i framtiden eller bakom oss - vi rör inte vid den ro och glädje som finns tillgänglig just nu"

Var uppmärksam på varje andetag. hur många steg du tar när du andas in och när du andas ut. Andas in 1,2.3 steg Andas ut 1, 2, 3, 4. Prova själv! I en uppförsbacke kanske du bara tar två steg?

Att gå meditativ gång är som att öppna ögonen och ge näring till kroppen och sinnet.

Inga kommentarer: