torsdag 21 augusti 2008

Male/Female polarities

Under helgen 20-21 september kommer Guru Rattana från USA till Stockholm för att hålla en kurs i "The Inner Alchemy of Male/Female Polarities" på IMY Institutet för medicinsk yoga. Läs mer på deras hemsida www.yogayoga.nu

Inga kommentarer: