torsdag 23 juni 2011

Such a time is now23 juni, alltid midsommarafton när jag var barn. Ser på foton på mina barnbarn och läser N. D Walschs text från 31 maj:
...that the time has come to get clear about who you are and what you choose. There come moments in every person´s life when decision is necessary. A major choise.
What you get to choose today is who you are and who you choose to be...

Som ett yogiskt mantra: I am that I am.

Att helt acceptera sig själv och andra och samtidigt lyfta tanken en bit över det egna egot. Vilken konst att lära sig. Det kräver kanske ständig träning.

Inga kommentarer: