måndag 26 september 2011

Denna dag ett liv

Denna dag ett liv, en skapelsedag
då evigheten genomlyser nuet
.Läser i Margareta Melins bok Vindens barn på morgonen med formuleringar som följer med under dagen.

Inga kommentarer: