söndag 2 mars 2008

Det finns alltid något helt inom oss...

så inledde Tomas Frankell en dag på Västerbergs folkhögskola som Efficasy arrangerade på lördagen. Någon del inom oss som alltid är hel. Det är en sorts livsglädje som inte är kopplad till yttre omständigheter och som kan hjälpa oss när vi står inför tuffa omständigheter i livet. Den livsglädjen finns där när vi inte försöker skapa vår identitet genom jämförelse med andra utan att vi har ett värde genom självacceptans och en förmåga att tycka om oss själva. Det krävs ett mod att stanna upp och be om betänketid inför viktiga beslut. Ett mod att söka svaret inom oss. Är det här beslutet i enlighet med den jag är? Eller låter jag den konflikträdda personen inom mig fatta beslutet. Om jag har modet att söka min egen sanning och sen stå kvar där i mitt kraftcentrum,då behåller jag livsglädjen. Det är att ta beslut från det lilla konflikträdda barnet inom mig som dränerar mig på energi. Försvara din egen sanning, menade Tomas Frankell.
Maria Westerman

Inga kommentarer: