lördag 13 december 2008

Förhoppningar om ett kulturår


Vi var många som hoppades att hamn- och industristaden Gävle med ett fantastiskt kulturliv, kunde få äran att bland universitetstäderna bli utnämnd till Kulturhuvudstad 2014. Jag tror att hitresta turister från Europa hade hittat mycket att se och uppleva. Här är en entusiastisk Peter Stormare som får "Olof Högbergplaketten" på Bok och biblioteksmässan för sin insats i filmen Varg. Han menar att vi i Gästrikland och Hälsingland har så mycket att visa och vara stolta över. Kulturliv både i stad och på landsbygd, gamla gårdar, berättande människor, musiken och naturen.

Inga kommentarer: