tisdag 30 september 2008

Flum eller fakta?


I TV-programmet Existens diskuterades ikväll om mindfulness, qi gong och yoga är religösa riter eller en medicinsk behandling när det används alltmer som komplentär behandlingsform inom landstingsvården. Professor Anton Geels menade att en av farhågorna är att vi blir för inåtvända, kanske till och med egocentriska och lämnar samhället ryggen. För den som mediterat i många år eller regelbundet tränat yoga vet att resultatet är det motsatta. En yogi är intresserad av sin omgivning, av andra människor och har stärkt sin förmåga att vara en länk eller en pusselbit i sin omvärld. Det sker när man försökt finna sin egen sanna person, sin egen unika röst genom meditation eller yoga. Anna Lindh som regelbundet mediterade två gånger om dagen kunde samtidigt vara en röst ute i världen. För mig är det en väldigt samhällstillvänd handling att meditera och träna yoga. Den som är stressad eller mår dåligt på något annat sätt får svårt att uttrycka sig och arbeta med positiva saker.
Programmet avslutas också med orden: "Flum eller fakta, det beror på vem man frågar.Men det verkar som mindfulness, yoga och qi gong är här för att stanna. Kanske i ett landsting nära dig."
Maria Westerman
bild: Lars Westerman

Inga kommentarer: