fredag 21 augusti 2009

Drömfabriken


Idag fick vi ett glädjande besked enligt Arbetarbladet att Sandvikens kommun har backat i frågan om att lägga ner kulturverksamhet för funktionshindrade på Drömfabriken. Till det demokratiska arbetet i en kommun hör att arbeta för alla innevånares fulla delaktighet och jämlikhet. Det gäller inom många områden, även kulturen. Både regering och riksdag har ställt sig bakom FN:s standardregler att personer med olika funktionsstörning ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor.
FN:s standardregel om delaktighet och jämlikhet nr:10

"Människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Oavsett om man bor på stad eller landsbygd.Möjligheten ska inte bara ges för deras egen skull utan också för att kunna berika sin omgivning med dans, musik, teater, målning och skulptur…"


Standardregler är till för att omsättas i praktisk handling. Den bästa verksamhet jag kan tänka mig när dessa ord omsätts i praktisk handling är den kulturverksamhet som bedrivs på Drömfabriken.

Foto från när Drömfabrikens orkester Jappz framträder på invigningen av Göransson arena.

Inga kommentarer: