måndag 7 januari 2008

Från intellekt till intuition

En av de böcker som betytt mest för mig under många år är Eileen Caddys "Att öppna inre dörrar". Den kan man läsa dag för dag under året. På dagens datum står:

Slut aldrig någon sin ditt hjärta och ditt sinne. Var aldrig rädd för det nya, för det främmande, för det okonventionella.Var redo och beredd att lyssna till intuitionen, till din inspiration som kan avslöja något fullständigt nytt för dig, att det kanske inte ens har någon form eller något innehåll. Du får kanske själv klä det i ord..."

Eileen Caddy

Inga kommentarer: