torsdag 17 januari 2008

Simply bearing witness changes everything

Till grunderna när man börjar att träna yoga hör att genom yogan lär bevittnande, icke dömande och självacceptans. Att öka sin medvetenhet via kroppen. Icke-värderande uppmärksamhet är ett förhållningssätt där det finns det många möjligheter att utforska och lära. Jon Kabat-Zinn är en ledande lärare inom området Mindfulness och har i boken Arriving at your own Door många meningar som dröjer kvar.

We take care of the future best by taking care of our present now.

More than anything else, I have come to see meditation as a radical act of love...

Jon Kabat-Zinn

Inga kommentarer: