söndag 13 april 2008

Livet består av en serie ögonblick - mindfulness på yogisk grund

Mindfulness- medveten närvaro. Träna mindfulness för att motverka stress.
Vi tränar att se vad som händer i våra sinnen, i kroppen och i våra tankar. Med en ökad medvetenhet får vi en större möjlighet att hushålla med vår energi men även att hantera omvärlden och alla förändringar lättare. Medveten närvaro är ett försök att få kontakt med sin egen vishet för ta hand om sitt eget liv, både när det gäller inriktning och de relationer vi har. Efficasy startar en kurs i Mindfulness på yogisk grund torsdag 17 april.
5 ggr Kostnad 500:-
17/4, 24/4, 8/5, 15/5 samt 29/5
Plats: Meditationsrummet Östanbyn, Fjärsmansgatan 3 A i Sandviken.
anmälan till efficasy@hotmail.com
Varmt välkomna!
Maria Westerman

Inga kommentarer: