lördag 5 april 2008

You set the day before the day sets you.

Flera elever har frågat mig varför det är bäst att göra yoga på morgonen? Guru Dharam svarade en gång: Att ens egen klarhet möter morgonens klarhet och att det är enklast att så och plantera nya förutsatser och idéer inför dagen. "You set the day before the day sets you".
Maria Westerman

Inga kommentarer: