söndag 13 april 2008

Nonviolent Communication

Vårt språk innehåller inslag som kan skapa mer motstånd än kontakt. När någon beter sig på ett sätt vi inte gillar fastnar vi lätt i dömande om rätt och fel. Så skriver Johan Rinman på sin hemsida om Nonviolent Communication där det inte handlar om att kompromissa utan om att ha en respektfull kontakt. Johan Rinman kommer till Sandviken och har en workshop om detta torsdag 22 maj kl.18-20 i Smedsgårdens annex.
Anmälan till efficasy@hotmail.com. Kostanad 150:-
Läs mer om Nonvilent Communication på www.johanrinman.se
Maria Westerman

Inga kommentarer: