söndag 3 maj 2009

Just därFörsta maj när svalorna flyger in under Axmar brygga, vill jag hejda tiden något.

"Just där, i skärningspunkten mellan insikten om hur fort allting går och kravet på långsamhet, blir något synligt som är sant i mötet med varje människa".

Ur Tomas Sjödin: Reservkraft

Inga kommentarer: