fredag 25 september 2009

Hur man läser en bok


Läser just nu Sherman Alexies Den absolut sanna historien om mitt liv som Halvtidsindian.

Han är i Sverige just nu och tar emot IBBYs Peter Panpris för bästa översatta ungdomsbok.
En av personerna i boken beskriver hur man bör läsa en bok: "Första gången för handlingens skull, för intrigens som utvecklas från scen till scen... Andra gången läser man den ur ett historiskt perspektiv. Man funderar över varje ords betydelse och ursprung.Om man vill ta en roman på allvar så måste man ta varje ord i den på allvar också."
Böcker är ett mysterium och blodigt allvar. Annars är tonen i boken mest skämtsam, Sherman Alexie älskar att driva med folk. Man lägger ifrån sig den med betydligt fler insikter om hur det är att växa upp i ett indianreservat i USA.

Inga kommentarer: