onsdag 2 september 2009

Två frågor om meningsfullt arbete

Magnus Augner ställer i sin bok Skapa mer inre motivation två frågor att besvara. Både för den som har ett arbete eller för den som söker det arbete man allra helst vill ha.
Svara personligt och kanske får du se vilka drivkrafter som finns bakom.

Vilka är dina glädjegivare i arbetet? Min helt personliga lista!

Känna till och ha kontakt med bokutgivning, berättande och teater. Det talade och skrivna ordet som konstform.
Lyssna och läsa.
Arbeta för att framhålla muntligt och skriftligt berättande.
Bidra till att skapa platser för berättelser i samhället.
Förmedla berättandets glädje.
Läsa och lära mig mer om konst och bilderböcker.
Arbeta för att biblioteken blir öppna mötesplatser, tillgängliga för alla.
Arbeta för ett gott bemötande, också för den som har svårt att formulera sina önskemål.
Arrangera utbildningar som gör att berättelsen, ordet som konstform blir meningsfullt och synligt i samhället.
Belysa viktiga värderingar i vårt arbete.
Upptäckande, resa och se hur andra gör.
Bevaka omvärlden.
Att höra till, befinna sig i ett sammanhang,

Men hit hör också:
Att cykla, åka buss och läsa, promenera i Boulongerskogen till arbetet.
Gå på lunchkonsert.
Dricka en kopp the när jag kommer fram.
Prata om småsaker och skratta med mina arbetskamrater.

Tänk på en situation som ger dig arbetsglädje?
-Arrangera utbildningstillfällen, möjligheter att lyssna och lära. Möjlighet att utvecklas, utbyta tankar och diskutera. Vara del i en förändringsprocess.
-Undervisa yoga och andra intressanta ämnen.
-Måla och visa min konst.
-Lyssna på yogaterapikunder, författare, berättare, konstnärer, teaterföreställningar, musik.
-Kommunicera, utbyta kunskaper och insikter.

Så tyckte jag. Hur skulle du svara?

När du formulerar dina tankar och funderingar kring ditt arbete/det arbete du vill ha börjar du respektera dina drivkrafter till att göra ett bra arbete. När du respekterar dig själv, börjar du lättare att acceptera andras sätt att arbeta. Vars och ens drivkrafter är individuella. Istället för jobbiga kollegor kan du hitta intressanta personligheter.

Den kreativa olikheten är vår största tillgång.

Utgå alltid från uppdraget, orsaken till att vi fått jobbet. Att ständigt hålla det i minnet hjälper oss att göra ett meningsfullt arbete.

En hjälpsam anda, när människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål ökar meningsfullheten. Då kan den fantastiska situationen uppstå att man befinner sig på ett arbete som ger energi istället för tar energi, anser Magnus Augner i boken ”Skapa mer inre motivation”.'
Visst låter det fantastiskt bra?

Inga kommentarer: