måndag 7 juni 2010

Icke-görandet Texter till yogapasset


Icke-görande är en medveten handling, som meditationen. När man medvetet stoppar alla aktiviteter för att vara helt och fullt närvarande. Släppa taget om görandet för att övergå i varandet. Inget mer behöver hända för att fullkomna det här ögonblicket. Det är vitt skiljt från lättja och passivitet mera som en present till dig själv.

Dagen skred fram...och se nu är det redan skymning och intet minnesvärt blivit utfört. Istället för att sjunga som fåglarna smålog jag åt min ständiga lycka.
så skrev Thoreau i Skogliv vid Walden när han suttit i dörröppningen för att bara se på naturen. Jon Kabat-Zinn : "Vem är i stånd att avgöra att hans förverkligande av en morgon i dörröppningen är något mindre minnesvärt, av mindre betydelse än ett helt livs jäktande då man knappt lägger märke till stillheten och rikedomen i det blomstande nuet?"

Jon Kabat-Zinn: Vart du än går är du redan där

Foto: Maria Westerman Vildapelallén mot Sörbygården

Inga kommentarer: