måndag 9 februari 2009

AhimsaI november lyssande jag på yogalärarna Guru Dharam och Maria Boox på en dag om Ahimsa, ett begrepp som betyder kärlek, medkänsla och icke-våld. Våldet börjar alltid någonstans där det inte syns. Ahimsa betyder att inte göra någon illa, i tanke, ord eller gärning. Maria Boox tycker att vi ska dedikera yogaträningen till något som är större än oss själva. Genom yogan lär man känna sig själv och sedan tar man med kraften ut i livet, i sitt arbete och till andra människor. Det handlar inte om att bli så bra som möjligt men så sann som möjligt.

Guru Dharam menar att vara yogi är att respektera alla människor och alla livsformer. När vi gör illa andra gör vi illa oss själva. "Vårt öde är skrivet i pannan, vi ser det inte själva men andra kan se."

Inga kommentarer: