lördag 14 mars 2009

Jag skriver en dikt...
Jag skriver att jag vill bli kvar att jag
längtar bort
Jag skriver om alla och ingen särskild
Jag skriver om oss som älskat dig som alltid
älskar dig
Jag skriver en dikt
Jag skriver att jag andas att du andas

Ur: Claes Andersson Lust 2008
Bild: Maria Westerman

Inga kommentarer: